Welkom bij verloskundigen Geldrop-Mierlo-Brandevoort!»Kraambed»​Erkenning en aangifte

​Erkenning en aangifte

Je bent zwanger en niet getrouwd. Kan de vader het ongeboren kind erkennen?

Dat kan in de meeste gevallen. De moeder moet schriftelijk toestemming geven.

Gaat het om het eerste kind uit de relatie? Dan moet de moeder mee naar de gemeente om toestemming te geven.

Door de erkenning krijgt een kind dat buiten het huwelijk is geboren een wettelijke vader. De man hoeft niet de biologische vader te zijn.

Erkenning door de vader betekent niet dat hij het ouderlijk gezag krijgt.

Heeft u een geregistreerd partnerschap? De vader krijgt automatisch het ouderlijk gezag. U hoeft dit niet aan te vragen.Erkenning, ongeboren kind door een man

Wat moet u doen

De vader vraagt de erkenning aan bij de gemeente. Gaat het om het eerste kind uit de relatie? Dan moet de moeder mee naar de gemeente om toestemming te geven. Heeft u al een kind uit deze relatie, dan kan de vader een volgend kind erkennen met schriftelijke toestemming en een identiteitsbewijs van de moeder. De gemeente Geldrop-Mierlo werkt op afspraak. Wilt u langskomen om een erkenning aan te vragen, maak dan eerst een afspraak.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden bij de erkenning van een ongeboren kind zijn:

  • De man/erkenner is 16 jaar of ouder.
  • De man is geen familie van de moeder.
  • Er zijn niet al 2 ouders.
  • De erkenner moet toestemming van de kantonrechter hebben als hij onder curatele staat.


De vader moet meenemen:

  • Een geldig identiteitsbewijs van vader en moeder.
  • Schriftelijke toestemming van de moeder (als zij niet zelf aanwezig is).

Erkenning moederschap door een vrouw

U bent zwanger en u bent getrouwd met uw vrouwelijke partner of u heeft samen een geregistreerd partnerschap. Als de zaaddonor onbekend is, is de vrouwelijke partner/echtgenote van de moeder wettelijk ook moeder van het kind. Neem bij de geboorteaangifte wel een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting mee.

Bent u niet getrouwd met uw vrouwelijke partner? En heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan kan de vrouwelijke partner vanaf 1 april 2014 het kind erkennen. Heeft u gebruik gemaakt van een bekende zaaddonor? Bijvoorbeeld een vriend of familielid? Dan kan uw partner of de zaaddonor het kind erkennen. Erkenning betekent niet dat u het ouderlijk gezag krijgt. Heeft u een geregistreerd partnerschap? Of bent u getrouwd? De moeder en de getrouwde of geregistreerde vrouwelijke partner hebben volgens de wet samen het ouderlijk gezag.


Geboorte aangifte

Het is van groot belang dat u de juiste voornamen aan de ambtenaar doorgeeft! Bij het opmaken van de geboorteakte wordt gevraagd welke voornamen u aan uw kindje wilt geven. Wij adviseren u om goed op de spelling te letten. Voordat u de akte ondertekent, wordt de akte aan u voorgelezen of kunt u de akte zelf lezen om met name de juiste spelling van de voornamen te controleren.

Na de geboorte van uw kind, doet u aangifte bij de gemeente. Dit moet u binnen drie dagen doen. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een geboorteakte. Hierin staat waar uw kind is geboren en hoe het heet. U kunt uw eerste kind de achternaam van de vader of moeder geven. Als u meer kinderen krijgt binnen de relatie, zullen die dezelfde achternaam krijgen als het eerste kind.

Bent u in het St. Anna ziekenhuis of in het Catharina ziekenhuis bevallen, dan kunt u ook daar aangifte doen.